zamknij menu
  • Zaloguj się
    Zaloguj się
  • Zarejestruj się
0
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

 1. WSTĘP

 

Sklep internetowy pod adresem tanie-gadzety.com
prowadzi firma X PRO-MOTION Krzysztof Schön z siedzibą w Gliwicach, adres 44-100 Gliwice, ul.Portowa 16L/010 NIP 969-136-59-89.

Oferta skierowana jest wyłącznie do firm i instytucji. Nie prowadzimy sprzedaży dla konsumentów.
 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 
2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem tanie-gadzety.com, służy do dokonywania zakupów wybranych produktów z oferty, za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Zakupy w sklepie internetowym tanie-gadzety.com mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie tanie-gadzety.com, wybór formy płatności, wysyłki i przesłanie zamówienia.
2.3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu tanie-gadzety.com
2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego tanie-gadzety.com
2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
2.7. Sklep internetowy tanie-gadzety.com przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.8. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym tanie-gadzety.com są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach i cenach, a także do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
2.10. Ceny produktów wyświetlane na stronie tanie-gadzety.com nie zawierają kosztów znakowania.
Koszt znakowania jest kalkulowany każdorazowo indywidualnie, w zależności od ilości zamawianych sztuk, technologii znakowania oraz parametrów nadruku. Koszty te zostaną w razie potrzeby znakowania przedstawione Zamawiającemu do akceptacji
2.11.Informacje dotyczące możliwości znakowania towaru, doboru odpowiednich technik oraz związane z tym koszty przedstawiają konsultanci Sklepu przed przyjęciem zamówienia.
2.12. Firma X PRO-MOTION prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
2.13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny . W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru
a. odbiór osobisty w siedzibie firmy
b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia nastąpi w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie tanie-gadzety.com, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
3.3.1. sprawdzeniu przez obsługę sklepu kompletności wysłanych danych, oraz dostępności zamawianego asortymentu.
3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar lub w przypadku realizacji ze znakowaniem, że wizualizacje i uzgodnienia w kwestii nadruku/znakowania zostały zaakceptowane.
3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić obsługę sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@tanie-gadzety.com
3.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
3.7.Przy zamówieniach przekraczających wysokość 5.000 złotych (netto) koszty transportu są w całości pokrywane przez tanie-gadzety.com
3.8.Termin realizacji ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i wynosi najczęściej 7-14 dni, W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia nie uznajemy żadnych kar umownych czy rabatów powyżej 0,1% za każdy dzień zwłoki w wysyłce towaru, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.
3.9.W przypadku braku wpłaty zamówienie nie będzie realizowane.
3.10. O przewidywanym czasie dostawy i jej kosztach poinformuje Państwa obsługa sklepu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
3.11. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny tanie-gadzety.com, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego oraz ewentualne wizualizacje znakowania.

Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania siedzibie firmy X pro-motion.

Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

4.1. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia wady, reklamowany towar należy bezpiecznie zapakować (najlepiej w oryginalne opakowanie) wraz ze wszelkimi dodatkami, które klient otrzymał i przesłać na adres Sklepu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania nie będą przyjmowane.
4.2. Zgodnie z Ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" prawo zwrotu mają jedynie konsumenci czyli osoby prywatne, jednak wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, w uzasadnionych przypadkach Sklep dopuszcza możliwość dokonywania zwrotów (na zasadach opisanych w w/w. ustawie) również przez firmy, aczkolwiek dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z konsultantem, co zostanie potwierdzone drogą mailową lub pisemnie..
4.3. Produkty, na których zostało wykonane znakowanie nie podlegają zwrotowi.
4.4. Z zamówienia można zrezygnować do momentu gdy Sklep nie podjął działań związanych z: zamówieniem materiałów do produkcji, z samą produkcją lub znakowaniem towaru.
4.5. W przypadku wykrycia wady towaru lub błędnej realizacji zamówienia fakt ten należy natychmiast zgłosić konsultantowi Sklepu. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
4.6. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie w tym terminie towaru na własny koszt lub dostarczenie osobiście na adres Sklepu, załączając pisemny opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia
 
5. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI.

5.1. Dokładamy wszelkich starań aby zabezpieczyć informacje uzyskane od swoich klientów. Korzystanie z witryny sklepu dostępnej pod adresem tanie-gadzety.com odbywa się za pośrednictwem połączeń szyfrowanych SSL. Dane z formularza rejestracyjnego przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonej formie na serwerze Sklepu.
5.2. Zbiór adresów e-mail subskrybentów Newslettera informowanych o promocjach i nowościach stanowi bazę biznesową i nie podlega rejestracji w GIODO. Udział w subskrypcji jest dobrowolny i w każdej chwili, mailowo bądź telefonicznie, można wycofać zgodę na jego otrzymywanie.
5.3. tanie-gadzety.com nigdy nie zwraca się do swoich klientów z prośbą o podanie loginu oraz hasła do konta firmowego utworzonego w sklepie internetowym. Wszelkie tego typu działania stanowią próbę wyłudzenia poufnych danych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia próby wyłudzenia danych prosimy poinformować o tym fakcie konsultantów sklepu.
5.4. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
5.6. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – firma X PRO-MOTION Krzysztof Schon

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1. Firma X PRO-MOTION zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
6.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
6.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
6.5. Sklep tanie-gadzety.com zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest spowodowane przez czynniki niezależne od firmy, o czym niezwłocznie poinformuje klienta.
6.6. Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystania wyprodukowanych oraz znakowanych przez nas produktów w tym logotypów firm i instytucji w celach marketingowych, chyba, że Zamawiający zastrzeże prawo do ich użycia.